Vi har samlet alle tjenester knyttet til ditt idrettsarrangement under èn app. Systemet fungerer som en felles plattform for informasjon, billettkjøp og promotering. Plattformen består av en enkeltstående klubb-APP som blir spesiallaget og tilpasset hver enkel klubb. APPen blir designet med klubbens logo og farger, med innhold og funksjoner som dekker klubbenes behov. Systemet effektiviserer, forenkler og tilrettelegger for nye inntektsbringende tjenester både før, under og etter arrangementer.